Stavanger Røde Kors jobber året rundt for å forbedre lokalsamfunnet og livene til menneskene som bor i og rundt Stavanger. De forebygger ensomhet og utenforskap, hindrer nød, og gjør byen vår til et bedre og tryggere sted å bo. Historiene hos denne gjengen er ikke få, men med alt hjelpearbeidet blir det lite tid igjen til å fortelle dem. Derfor spurte vi om de hadde lyst til å Hike sammen med oss.

Jørn Arild Vika
Stavanger Røde Kors

Dette har vi gjort for

Stavanger Røde Kors

Ansatthistorier

Fotografering

Innhold til nettsider og sosiale medier

Debatt- og leserinnlegg

Hikere

Margit Fagerbekk

Jan Inge Haga

Når

2023–

Stavanger Røde Kors arbeider etter Røde Kors’ mandat om å avdekke, hindre og lindre nød. De tilbyr over 20 aktiviteter, og består av 15 ansatte, ca. 900 frivillige og godt over 4000 medlemmer. De er til stede for de eldre, for ungdommen, for de som er nye i landet, og for mennesker som enten lever eller har levd kompliserte liv.

Stavanger Røde Kors hadde behov for en partner som kunne fortelle historiene fra deres arbeid, løfte frem de frivillige, og nå ut til et større publikum. En del av målet er å vise den store variasjonen i arbeidet de gjør. Røde Kors er en ideell organisasjon, og baserer seg i høy grad på frivillig arbeid. I Hike har vi stor tro på at den som gir som oftest får mye igjen for det. Vi bestemte oss derfor for å bidra frivillig med det vi kan best.

Synliggjør frivilligheten

Stavanger Røde Kors fikk kommunikasjonsrådgiver Margit Fagerbekk med seg på laget. Margit har fast kontordag hos Stavanger Røde Kors hver tirsdag, tidvis akkompagnert med visuell hjelp fra fotograf/kommunikasjonsrådgiver Jan Inge Haga.

Hike produserer portretter av ansatte og frivillige med tilhørende bilder, artikler om aktivitetene til nettsiden og sosiale medier, debattinnlegg og tekst til plakater og trykksaker. Vi bidrar med rådgivning rundt tilstedeværelse på sosiale medier, publiserer på de ulike kanalene, og lager planer for hva slags innhold som skal produseres, i tett samarbeid med ansatte i Stavanger Røde Kors.

No items found.

Verdifull historiefortelling

Daglig leder i Stavanger Røde Kors Jørn Arild Vika er glad for at historiene og menneskene i organisasjonen nå får den oppmerksomheten de fortjener.

«I Stavanger Røde Kors er vi opptatt av at mennesker trenger mennesker. På samme måte er vi overbevist om at frivillige, humanitære organisasjoner får mye ut av å ta i bruk den type kompetanse som Hike har. De er gode samarbeidspartnere som løfter frem våre frivillige og ansatte, og lar dem få skinne.»

Menneskene i sentrum

Jobben Stavanger Røde Kors gjør betyr enormt mye for enormt mange. Gjennom vårt samarbeid har vi blitt kjent med ansatte, frivillige og deltagere, og vi har fått høre historier om mennesker som har fått nye lyspunkter i hverdagen, enten gjennom sitt engasjement i organisasjonen, eller ved deltagelse på aktivitetene. Takk for tilliten så langt, Stavanger Røde Kors. Vi heier på dere, og vi gleder oss til fortsettelsen!

Skal vi hjelpe deg?

Si hei til frode

Neste historie