Det er bare ett år siden Vekstpartner på Jæren så dagens lys. Med Hike som kommunikasjonspartner, fikk selskapet kundehistorier på nettsidene og i sosiale medier.

Møyfrid Risdal
Vekstpartner

Dette har vi gjort for

Vekstpartner

Kundehistorier

Fotografering

Ansatthistorier

Hikere

Margit Fagerbekk

Jan Inge Haga

Når

2023

Det handler om forretningsutvikling, vekst, strategi og innovasjon når Vekstpartner går sammen med kundene sine for å hente ut potensial og verdiøkning i bedriftene.Selskapet tilbyr blant annet rådgiving, støtte og hjelp til gründere i ulike vekstfaser, men bidrar også som en sparringspartnere for mer etablerte selskaper som vil løfte og utvikle nye prosjekter. Alt fra søknadsprosesser, kapitalstrategi, sparring og prosjektledelse er områder Vekstpartner dekker for kundene sine.

Historier om kundesamarbeid

– Vi sier at vi skal være en medvandrer til selskapsbyggere.Vi skal altså vandre sammen med kundene våre og går med både store og små kunder og prosjekter. Totalt har vi samarbeidet med 40 selskaper det sisteåret, forteller daglig leder Møyfrid Risdal.

I det nyetablerte selskapet har de fem ansatte i Vekstpartner hektiske dager. Hike fikk jobben med å fortelle historiene om hvordan selskapet samarbeider tett med kundene sine.

– Vi trengte en kommunikasjonspartner til å fortelle historiene våre for oss. Jeg har jobbet med Frode Sandal tidligere og har der for fulgt Hike veldig tett. Etter et møte i vår ble vi enige om å starte et samarbeid med Hike kommunikasjon.  

No items found.

Intervjuer, tekst og bilder

I første omgang har Hike jobbet med kundehistorier og har fått innblikk i den spennende kundereisen. Historiene er fortalt på nettsidene og i sosiale medier, gjennom tekster og gode bilder. Hike har også jobbet med grunntonen, «tone of voice», i språket som Vekstpartner bruker på nettsidene.

– For oss er samarbeidet med Hike enormt verdifullt. Vi har fått gode historier løst på en måte som vi aldri hadde klart selv. Hike har solid kompetanse, en kjempe god penn og tar veldig gode bilder. Den kompetansen har vi ikke selv, og den skal vi heller ikke ha. Noen ganger bør man bruke eksperter til det man ikke kan selv.

– I en hektisk oppstartsfase er det mye som skal på plass.  Hvem skal vi være, hvordan skal vi rigge oss, hvem skal vi sikte oss inn mot, og ikke minst: hvilke historier forteller vi. Sammen med Hike gikk vi gjennom det grunnleggende, hva er viktig å få på plass først. Vi ønsket å vise kundehistorier, men også å finne vår grunntone.

Referanser som er viktige å dele

I Hike har vi stor tro på å jobbe tett sammen med kundene våre. De gode kundereferansene til Vekstpartner er historier som er viktige å dele, slik at andre kan få et innblikk i hvordan Vekstparner jobber. Sammen valgte vi ut kundehistorier som viser bredden av hva selskapet bidrar med. En av historiene er fra Aarbakke, som er langt fra en fersk gründer. Her har Vekstpartner bidratt med å rigge FoU-prosjekter og beskrive prosjektene best mulig inn mot støtteordninger.

En annen historie er fra startup-selskapet Kakadu. Med Vekstpartner som navigatør tok Kakadu fatt på reisen gjennom startup-jungelen. Vekstpartner møtte Kakadu i idéfasen, og hadde som oppgave å tilrettelegge for vekst og bistå med markedsavklaring og søknadsprosesser.

– Tiden har gått veldig fort, og vi har hatt det hektisk. Da blir det litt armer og bein, og vi rekker ikke over alt. Det er ikke så lett å skryte av seg selv. Men når Hike forteller historiene, blir det pekt på jobben vi gjør for kundene våre. Jeg er veldig stolt av det.

Takk for tilliten, Vekstpartner!

Skal vi hjelpe deg?

Si hei til frode

Neste historie