Mot slutten av 2021 fikk MyRent inn nye investorer på eiersiden. De ble kledd i ny drakt, fikk pusset opp nettsiden, og behovet dukket opp for noen som kunne levere innhold og fortelle gode kundehistorier.

Alexander Ramberg
MyRent

Dette har vi gjort for

MyRent

Innhold til sosiale medier

Kundehistorier

Ombygging av nettside

Betalt annonsering

Hikere

Hanne Tveit

Lars Idar Waage

Når

2022-2023

MyRent er et såkalt PropTech-selskap, et teknisk ord som betyr at de leverer teknologi til eiendomsbransjen. Kundene deres består av alt fra privatpersoner til større utleiere, og gjennom MyRents system får de hjelp til å automatisere og digitalisere alt som tidligere har vært manuelle prosesser og papirarbeid.

– Hike kom inn som en del av en større gruppering sammen med Solv mot slutten av 2021, og på den tiden var vårt markedsapparat ganske lite. Vi trengte en profesjonell partner som kunne levere innhold for oss, og ikke minst fortelle historier om de som bruker systemet, sier Alexander Ramberg, CEO i MyRent.
No items found.

En effektiv duo

På laget fikk de med seg kommunikasjonsrådgiverne Lars Idar Waage og Hanne Tveit fra Hike. For MyRent har vi levert faglig innhold og kundehistorier til nettside og sosiale medier. Vi har laget videoer basert på statistikk fra utleierne, og hatt som hovedoppgave å løfte frem MyRents arbeid gjennom historier og artikler.

Lars Idar hadde en sentral rolle i ombyggingen av nettsiden, og bidro her med det visuelle og med tekstarbeid. Hanne har hatt hovedansvar for annonsering på Facebook og Snapchat, for større kampanjer på flere kanaler, for oppfølging og justering av annonser og for rapportering av resultater.

Smidig samarbeid = gode løsninger

Alexander synes det har vært godt å ha en partner som både leverer innhold, og bidrar med gode idéer.

– Samarbeidet med Hike har fungert helt strålende. Vi har fått god oppfølging gjennom alle deler av prosessen, og gode medarbeidere som kommer med forslag og idéer. Det viktigste for oss er å ha aktive samarbeidspartnere. Vi sitter ikke på all kompetansen selv, og trenger noen som ikke bare tar imot bestillinger, men som deltar aktivt i de kreative prosessene, og kommer med forslag til gode løsninger. Her har både Hanne og Lars Idar i Hike vært utrolig gode, forteller han.

Opp og frem

MyRent er et selskap med solid kompetanse, brukervennlige løsninger og fornøyde kunder. Vi i Hike er fast bestemte på at suksesshistorier er til for å deles, og vår hovedoppgave ble både å lage disse historiene, og bidra til å gi de den oppmerksomheten de fortjener. I samarbeid med de flinke folka i Solv har vi pusset opp nettsiden, og fylt den med innhold som forhåpentligvis vil hjelpe selskapet med å nå ut til enda flere.

Takk for tilliten, MyRent!

Skal vi hjelpe deg?

Si hei til frode

Neste historie