Solv er en av eierne i Hike, og Solv-kontoret kan med trygghet kalles for Hikes fødested. Daglig leder i Solv, Morten Nessler, forteller hvordan samarbeidet startet og om typen arbeid Hike har levert, og fortsetter å levere, for selskapet.

Morten Nessler
Solv

Dette har vi gjort for

Solv

Internkommunikasjon

Rådgivning til ledelse

Kundehistorier

Innhold til sosiale medier

Hikere

Frode Sandal

Når

2018–

«I 2018, da vi gikk fra å hete Peanuts til Solv, var det jeg som tok meg av mye av vårt kommunikasjonsarbeid. Vi var i ferd med å gå litt i metning på dette området, og jeg trengte svar på et spørsmål: Hvordan kan vi få «koblet på» de ansatte?» 

Frode, mannen som i dag er daglig leder i Hike, var allerede i kontakt med Solv. Da praten med Morten kom i gang ble konklusjonen raskt at her kunne én pluss én fort bli fem. 

«Vi hadde begge tro på at de gode historiene allerede finnes blant kollegaene våre i Solv. Det handlet ikke om å finne gullet på nytt, men om å få frem historiene som allerede lå der, de som gjenspeiler personligheten hos de ansatte, men også kompetansen – det som skaper verdien for kundene våre. 

Grunnen til at de to valgte å få dette i gang har tre deler, forteller Morten. Målet var for det første å bygge stolthet over all kompetansen og alle de fantastiske personlighetene som fantes, og finnes, i Solv. Som andre grunn lå et ønske om å tiltrekke seg nye, flinke folk, og til slutt så var det jo selvfølgelig hyggelig om dette kunne få en ny kunde til å seile inn døra. 

- I den rekkefølgen? 

«Ja. Det viktigste var å styrke kulturen vår som selskap. Vi må begynne med oss selv for å få resten av maskineriet til å gå. Essensen i dette, og det Hike er spesielt gode på, er å gjøre den andre til helten, enten det er kunden eller de ansatte. Har vi ekte historier om ekte folk, så vil vi også tiltrekke oss de rette kundene. Det er min filosofi.»

No items found.

I årene som har gått før Hike i det hele tatt ble Hike, har vi bidratt med et bredt spekter av leveranser til Solv. Vi har selvfølgelig produsert innhold internt og i sosiale medier, men også levert mye annet. Hike har bistått Solv i gjennomføring av seminarer og webinarer, og har hatt en viktig rolle knyttet til kulturen deres internt. Blant annet har Hike drevet fram konseptet «Date with Solv» som går ut på at de ansatte samles en gang i måneden for å fokusere på sine verdier, for eksempel ved å dra på bedriftsbesøk for å samle inspirasjon. 

I tillegg til dette opptrer Hike som en sparringspartner, og har spilt en aktiv rolle i mye av Solvs strategiarbeid, blant annet ved å lede workshops for de ansatte, og bistå med konkrete tiltak til hvordan Solv kan nå sine mål.  

-  Blir det riktig å se på Hike som en slags forlengelse av Solv? 

«Absolutt. Man kan si det slik at Hike grenser inn i en slags HR-rolle. Tittelen deres kunne nesten vært Hike kommunikasjon/Kulturminister i Solv», sier Morten med en god dose humor i stemmen. 

Og slik avslutter Morten: 

«Det viktige i samarbeidet mellom Solv og Hike er ikke bare det å fremstå slik vi vil utad. Hvis vi ikke klarer å kommunisere internt hva det er vi skal gjøre og hvorfor vi gjør det, så går rett og slett ikke butikken som den skal. Hike hjelper oss med denne kommunikasjonen, og slik får vi framdrift mot målet.»

Skal vi hjelpe deg?

Si hei til frode

Neste historie