Da IT-selskapet Advania kjøpte opp Visolit, som er en IT-leverandør av skytjenester, gikk selskapet fra 55 til over 700 ansatte. Selskaper skulle integreres, kulturer slås sammen og ansatte på 14 kontorer bli en del av ett felles selskap - Ett Advania.

Maria Myhre Lund
Advania

Dette har vi gjort for

Advania

Ansatthistorier

Internkommunikasjon

Rådgivning til ledelse

Hikere

Cecilia Sandsmark

Kristin Støle Kalgraff

Når

2022

Det interne informasjonsbehovet var stort – og Hike fikk den spennende utfordringen med å kommunikasjon og kulturbygging i det nye selskapet. 

– Hike var en viktig ressurs for oss da vi var i en stor endringsprosess. De var hands on, tydelige, engasjerte og løsningsorienterte. De var med i ledermøter og strategisamlinger og spilte en betydelig rolle i kulturbyggingen av det nye selskapet, forteller Maria Myhre Lund, markedsdirektør i Advania. 

Ved bruk av intervjuer og historiefortelling fikk ansatte bli kjent med de nye lederne på en uformell måte. Historiene ble delt på Workplace, som er Advanias interne kommunikasjonskanal. På Worplace ble også ansatte oppfordret til å dele små videosnutter om seg selv, slik at de nye kolleagene i Advania ble kjent med hverandre. 

– ­Vi ønsket å skape engasjement og fokuserte hele tiden på temaet Ett Advania. Konseptet ble godt mottatt av de ansatte, som bidro og delte informasjonen videre. Hike hjalp oss med å styrke employer brandingen ved å lage gode ansattehistorier og innhold til våre nye nettsider. Historiene ble også delt i sosiale medier. 

No items found.

Selv om Advania har hovedkontor i Oslo, var det null problem å jobbe med et kommunikasjonsbyrå i Stavanger, mener hun. 

Vi har hatt et strålende samarbeid med Hike. Vi hadde ukentlige møter på Teams, og de få gangene vi hadde behov, kom kommunikasjonsrådgiverne til oss i Oslo. 

– Jeg er spesielt fornøyd med hvor mye Hike tok tak i. De styrte alt av kommunikasjonsarbeidet vårt, ordnet ansattebilder, miljøbilder, laget godt innhold til interne og eksterne kanaler, skrev pressemeldinger og artikler. Alt det gode innholdet har bidratt til å styrke merkevaren vår. 

Kommunikasjonsrådgiver Cecilia Sandsmark i Hike jobbet tett på Advania gjennom prosessen. 

– Det var inspirerende å se at innholdet vi laget fikk god respons fra de ansatte. I en integrasjonsprosess er det viktig å skape både ro og forutsigbarhet, men også engasjement og tilhørighet. 

Tusen takk for tilliten og det gode samarbeidet, Advania!

Skal vi hjelpe deg?

Si hei til frode

Neste historie