Ungt Entreprenørskap utvikler barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Pluss på en superstar i Rogaland, og kombinasjonen er perfekt for Hike!

Maria Aasbø
Ungt Entreprenørskap Rogaland

Dette har vi gjort for

Ungt Entreprenørskap Rogaland

Kommunikasjonsrådgivning

Innhold til nettsider og sosiale medier

Fotografering

Hikere

Hanne Tveit

Når

2023-2024
For algoritmer er én ting, men har du en venn som liker deg og er engasjert i det du gjør, en venn som liker å dele og løfte andre, da kommer du langt. Hike er for oss en slik god venn!  

Dette sier daglig leder i Ungt Entreprenørskap Rogaland Maria Aasbø, hun vil ikke legge skjul på at samarbeidet med Hike har skapt goodwill for Ungt Entreprenørskap Rogaland. – Det er mange som kjenner til Hike, hva de gjør og at de er verdidrevne som oss, og det blir en vinnende strategi.

I samarbeid med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører inspirerer de og løfter Rogalands unge innovatører. Da Hike tok kontakt med Ungt Entreprenørskap Rogaland, ble det begynnelsen på et godt vennskap.

– Jeg ble fort klar over at det fantes et felles verdigrunnlag som utgangspunkt for et spennende samarbeid, sier Aasbø.

Ungt Entreprenørskap Rogaland er en fylkesorganisasjon under den landsomfattende organisasjonen Ungt Entreprenørskap som ble startet i 1997. Organisasjonen er en brobygger mellom skole og det lokale arbeids- og næringslivet. Teori og praksis møtes, og samarbeidet bidrar til en mer praktisk, virkelighetsnær og relevant undervisning. Ungt Entreprenørskap har aktiviteter i hele fylket, og de seneste årene har de gledet seg over at stadig flere skoler ønsker å ta i bruk deres undervisningsmetoder, spesielt etter fagfornyelsen i norsk skole.

No items found.

Begynnelsen på et godt vennskap

Med travle skoleår strakk ikke tiden helt til for Ungt Entreprenørskap Rogaland.

– Vi hadde et behov for hjelp i kommunikasjonsarbeidet vårt, som oppdateringer på LinkedIn til næringslivet, nyhetssaker på nettsidene og elevkommunikasjon. Jeg hadde også et ønske om å få Ungt Entreprenørskap Rogaland til å være mer synlig på LinkedIn, forteller Aasbø.

Samarbeidet gikk over all forventning

Siden skolestart høsten 2023 har Hikeren Hanne Tveit jobbet hos Ungt Entreprenørskap Rogaland hver mandag.

 – Hanne ble fort en del av gjengen. Hun har vært med ut på skolene, til samarbeidspartnere og vårens store høydepunkt; fylkesmesterskapene! Det har vært gull, ikke bare med hensyn til innhold og tekst, men noe av det viktigste har vært å få bilder som kan brukes til kommunikasjonsarbeidet. Vi arbeider med barn og unge, og da er bildebruk noe man må ta spesielt hensyn til opplyser Aasbø.

Ønsket om å få Ungt Entreprenørskap Rogaland mer synlig på LinkedIn gikk over all forventning.

– Jeg har ikke telling på hvor mange innlegg det nå finnes om oss fra ulike hold. Det er kjekt å se så store resultater! Sier en storfornøyd Aasbø.

Kunnskapen Hanne har delt med seg har vært til stor nytte for alle i Ungt Entreprenørskap Rogaland.  Alle har nå litt mer kompetanse og kan lettere bidra i kommunikasjonsarbeidet.

– Hanne har virkelig inspirert oss, hun har bidratt til at vi er synlige for enda flere folk i regionen vår som trenger å kjenne til arbeidet vi gjør.

Tusen takk, sier vi! Vi i Hike blir inspirert av å jobbe med dere i Ungt Entreprenørskap! Sammen har vi hatt mange høydepunkter gjennom 2024, men ingenting topper da Maria Aasbø ble kåret til “Impact Superstar” under Impact Awards 2024. Så fortjent, Maria!

Dere gjøre en forskjell. Takk for at vi får være med!

Teksten er skrevet av Ida Windingstad.

Skal vi hjelpe deg?

Si hei til frode

Neste historie