Vi jakter alltid på ekte historier om ekte folk, historiene som forsterker, forandrer, fornyer. Historiefortelling er en metode som passer for store og små bedrifter, innen ulike typer bransjer. Vi gir også råd om hvordan du kan bruke historiene.

Kommunikasjonsoppgaver vi kan levere

Hver dag utfører vi et bredt spekter av kommunikasjonsoppgaver. Dette er noen av tjenestene vi leverer mest av til våre kunder.

Sosiale medier

Vi produserer engasjerende innhold og gjør dine sosiale medier levende. Sammen blir vi enige om kanalvalg, hyppighet og hva du ønsker å oppnå.

Kommunikasjonsrådgivning

Vi har lang erfaring med alt fra interessenthåndtering og rådgivning for toppledere, til interne kommunikasjonsutfordringer og PR.

Fotografering

Gode bilder gjør det enkelt å lage godt innhold. Vi har rutinerte fotografer som har lang erfaring både fra presse og kommersiell foto.

Kundehistorier

En god og troverdig kundehistorie er et kraftfullt verktøy.

Videoproduksjon

Vi lager enkle videoproduksjoner til internt og eksternt bruk.

Presse og media

Med lang erfaring fra media, er vi godt kjent med hvordan pressen jobber og hva som gjør en mediesak god.

De gode historiene

Vi jakter alltid på ekte historier om ekte folk.

Vår arbeidsmetode er historiefortelling, og kundeløftet forplikter: Vi forteller historier som rokker. Historiene vi forteller sammen, skal bevege, flytte, og sette spor hos de som leser, hører eller ser dem.

Vår filosofi er at god historiefortelling først og fremst handler om folkene i en bedrift – nye og gamle ansatte, ledere, kunder og samarbeidspartnere. Vi mener at de gode historiene skapes når det er folkene i bedriften som vises fram.

Vi kan ta hele kommunikasjonsjobben for deg eller bli en del av teamet som lager og leverer godt innhold. Målet er å skape særpreg, synlighet og stolthet hos kundene våre gjennom kraftfull fortellerglede og gode historier.

Les mer om Hike her.

Skal vi hjelpe deg?

Si hei til Frode

Slik jobber vi

Måten vi jobber på, er forankret i verdiene våre. Vi lytter, leker og leverer. Det er viktig å bli kjent med kunden, forstå tankesett, ambisjoner og utfordringer. Da kan vi gi gode strategiske råd. Vi vet at lystbetont arbeid gir de beste resultatene, og budskap som har glimt i øyet, når lettere fram til mottakerne.

Vi lytter ved å kjenne kundene våre godt, og vite hvilke utfordringer og behov vi kan bidra til å løse. Først da kan vi bruke vår kompetanse best mulig, og skape gode resultater sammen med kundene.  

Vi leker ved å la ideer, innfall og assosiasjoner drysse fritt før vi setter dem i system, foredler og forkaster, foreslår og forankrer.

Vi leverer ved å være pålitelige. Jobben vi gjør holder høy kvalitet, ferdigstilles i rett tid, og faktureres i tråd med de rammene som er avtalt.

Våre kundehistorier